Odběratelské doklady

 • vystavení a zaúčtování
  • odběratelské faktury
  • odběratelského dobropisu
  • zálohové faktury
 • možnost vkládání odběratelských dokladů v závislosti na zakázkách a dodacích listech z modulu SO
 • varování při překročení limitu nastaveného pro partnera přímo při vkládání faktur
 • možnost evidence více adres k jednomu dokladu (fakturační, adresa provozovny, dodací adresa)
 • možnost hromadného odpisu pohledávek, odpis zůstatkové částky, zadané konkrétní částky, procentuální části zůstatkové částky
 • možnost přepočtu otevřených faktur a dobropisů zadaným kurzem (většinou k 31.12.)
 • možnost evidence šablon faktur a generování opakovaných faktur podle šablon
 • v závislosti nastavení aplikace lze hlídat aktuální kurz pro doklady v neúčetní měně
 • v rámci agendy dokladů lze jednoduše dohledat souvztažné doklady (dodací listy, zakázky, skladové doklady, úhrady, zaúčtování v účetním deníku atd.)
 • možnost vystavování opakovaných dokladů podle předdefinovaných šablon
 • spolupracuje s moduly GL, IC, SO, PA