Dynamická analýza dat

Oblasti uplatnění nástrojů BI

  • Obchod - prodeje za období, území, prodejce, vztah k marketingovým akcím
  • Finance – přehledy nákladů, výnosů (dle středisek,účtů,časového období …)
  • Stavy skladů – vývoj v čase
  • Délka plnění zakázek v čase (roste/klesá)
  • Reklamace podle výrobků v čase (trendy)

Jako klientskou aplikaci pro vícerozměrnou analýzu dat je možno použít MS Excel 2000 a vyšší nebo, pokud je požadován přístup ze vzdáleného nebo mobilního pracoviště, webový prohlížeč. V případě vysokých nároků na analýzu dat je možno použít také specializovaný analytický software (např. Knosys ProClarity).

Přínosy

  • Informace z jednoho rozhranní v definovaném, uživatelem lehce pochopitelném tvaru. Jsou rychle dostupné, aktuální, zabezpečené, přičemž můžou být z různých zdrojů, ale uživatel je má předzpracované, takže se mu jeví jako data z jednoho zdroje
  • Různé úrovně detailů - drill down, drill up
  • Přístup k informacím nezávisle na lokalitě (data, např. tabulky z Excelu, která jsou v souboru na lokálním počítači, nejsou pro ostatní uživatele dostupná)
  • Rychlost přístupu k informacím (technicky i logicky)
  • Možnost složitých analýz dat z různých pohledů (ad hoc dotazy)

Dynamická analýza dat