Reportovací služby

Základní vlastnosti

  • Jednodušší pro obsluhu, ale méně pružné než dynamická analýza dat
  • Dostupné jak ve firmě tak i přes web
  • Přehled o firmě z jednoho místa - dashboard
  • Bezpečnost a ochrana dat – přístupy na reporty

Příklad reportu

BI stav podniku