WIS - komplexní informační systém pro malé a střední firmy

Moduly

Systém WIS je modulární systém. Jednotlivé moduly jsou navzájem provázané, spolupracují spolu a tvoří ucelené řešení pro Vaši společnost. Provozovat je lze v jednofiremní i vícefiremní instalaci. 

Filozofie

Filozofie evidence a zpracování dokladů vychází ze systému SBT, avšak má mnoho odlišností, které rozšiřují možnosti zpracování dokladů a zajišťují větší vypovídací schopnost vložených informací. Systém je postaven na zpracování prvotních dokladů (zakázek, faktur, skladových dokladů,...), přičemž účtování probíhá z velké části nezávisle na uživateli podle předem nastavených předkontací.

Technologie

Je postaven na nejvyspělejších technologiích. Třívrstvá architektura Client/Server zajistí optimální provozní vlastnosti i při větším množství přihlášených uživatelů.
O data se stará relační transakční SQL databáze Microsoft SQL Server. Pro webovou nebo intranetovou část byly využity technologie ASP.NET. Modul Business Intelligence využívá nadstavbových technologií MS SQL Serveru - Report Services, Integration Services a OLAP.

Certifikovaný softwareCertifikát WIS

Informační systém WIS prošel audity jak pro Českou tak i pro Slovenskou republiku, které potvrdily, že možnosti tohoto systému jsou v souladu s podmínkami vymezenými platnými zákony a ostatními relevantními předpisy v České i Slovenské republice i s obvyklými požadavky účetních firem.
Auditoři konstatovali, že WIS umožňuje vedení správné, úplné a průkazné účetní evidence a doporučili jej k vedení účetnictví na počítačích v podmínkách České i Slovenské republiky.

Ovládání

Všechny moduly mají jednotné ovládání a lze je snadno ovládat myší i pomocí klávesnice. Samozřejmostí je současná práce v několika formulářích a možnost vyvolávat jeden formulář z druhého podle potřeby. Systém doprovází podrobná, uživatelsky definovatelná nápověda.

Personalizovatelnost

Na základě specifických přístupových práv je možné přizpůsobit uživateli rozsah funkcí systému, maximálně zjednodušit menu, zpřístupnit sestavy. Veškeré popisy na formulářích lze přizpůsobit potřebám a jazykovým požadavkům každého uživatele.

Výstupy

Je možné použít několik způsobů, jak prohlížet a zpracovávat informace vložené v systému od interních reportů přes uživatelsky definované reporty postavené na technologii ReportServices MS SQL až k manažerským výstupům z datových skladů zpracovaných analytickým serverem technologií OLAP.

 

Minimální hardwarové požadavky pro WIS

Požadavky kladené na HW a SW vybavení uvedeme na příkladu řešení síťové instalace. Je zřejmé, že čím lepší je vaše HW vybavení, tím rychlejší bude také odezva systému.
Stanice
Operační systém: Windows 8.1
Server (přibližně 10 stanic)
Operační systém: Windows 2016 Server
 Databázový server: Microsoft SQL Server 2014
Síť 100 Mb/s