WIS moduly

Popis jednotlivých modulů systému WIS

SY

Jádro systému

BASE

Základní číselníky, číselníky k partnerům, číselníky k položkám, číselníky k účetnictví

AP

Dodavatelské doklady

AR

Odběratelské doklady

AS

Majetek

CM

CRM - Řízení vztahů se zákazníky

GL

Účetnictví

IC

Sklad

MA

Výroba (včetně technické přípravy)

ML

Multilevel Marketing

PA

Platební styk

PO

Nákup

PS

Maloobchodní prodej

RE

Reklamace

SO

Prodej

BI

Business Intelligence

WW

Internetový obchod - e-shop

LE

Evidence leasingů a půjček

HR

Řízení lidských zdrojů*

TR

Doprava