Číselníky

 • základní číselníky společné pro všechny moduly (měny, kurzové lístky, PSČ, země, střediska, sklady, pokladny,...
 • číselníky k partnerům
  • IČO - společný pro všechny zavedené firmy
  • adresy partnerů - společný pro všechny zavedené firmy
  • obchodní podmínky partnerů - pro každou zavedenou firmu
  • ostatní číselníky partnerů
  • zprostředkovává komunikaci s ARES a Obchodním rejstříkem
 • číselníky položek
  • obrázky
  • poznámky
  • dodavatelé položek
  • šarže a sériová čísla
  • svázané položky
  • více měrných jednotek pro každou položku
  • možnost použití proměnlivých poměrů měrných jednotek
  • cizojazyčné popisy položek
  • ostatní číselníky položek pro jejich klasifikaci
  • evidence čarových kódů a jejich použití
 • číselníky pro účetnictví
  • účetní nebo fiskální roky
  • účetní období
  • účtová osnova
  • účtový rozvrh
  • účetní objekty pro přesnější klasifikaci účetních zápisů
  • propojovací kódy pro jednotlivé moduly (účetní předkontace)
 • ceníky
  • druhy cen
  • cenové skupiny
  • rabatové skupiny
  • rabatová matice
  • ceníky
 • číselníky k majektu
  • kategorie majetku
  • třídy majetku
  • kódy majetku
  • typy majetku
  • umístění majetku
 • číselníky k výrobě
  • kategorie strojů
  • kategorie pracovníků
  • operace
  • kooperace
  • stroje
  • pracovníci
  • tarify strojů a pracovníků
  • nástroje
 • číselníky pro maloobchod
  • definice horkých kláves
  • prodejní místa
  • typy plateb

 

U důležitých  číselníků je udržována historie (např. na kartách partnerů kvůli možnosti zachování změn v adresách apod.)