Datový sklad - datawarehouse

Smyslem vybudování datového skladu je vytvořit v organizaci jednotnou, homogenní a konzistentní datovou základnu, nad kterou se potom dají efektivně využívat nástroje a systémy na podporu manažerského rozhodování.

Hlavním zdrojem dat jsou primární informační systémy podniků. Ty jsou doplněny o další informace - např. plány - vznikající přímo na stolech manažerů. Data jsou pravidelně aktualizována na SQL server datovými pumpami. Ty dokáží data z různých systémů sjednotit do logického celku, korekčními algoritmy odstranit chyby a připravit komplexní základnu informací vzniklou spojením částí IS, které řeší specializované úlohy, ale nejsou funkčně propojeny.

Základ datového skladu tvoří komplexní a předzpracovaná data, ze kterých lze nástroji business intelligence získat přehled o tom, co se prodává, kdo a kde prodává, kolik se vydělává a naopak, kde jsou rezervy nebo přímo ohrožení pozice na trhu. Námi navržený datový sklad jde se svými možnostmi ještě mnohem dále. Umožňuje hledání závislostí, vazeb a faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost a pozici na trhu.

Pro realizaci datového skladu používáme produkt Microsoft OLAP Server, který je součástí Microsoft SQL Serveru. Tento produkt poskytuje nástroje pro design datových úložišť (MOLAP/ROLAP), definici multidimenzionálních kostek a jejich správu.

Multidimenzionální datová kostka je vytvořena transformací dat z primárních systémů, přičemž data jsou uložena nenormalizovaným způsobem. Kostka je definovaná pomocí:

  • Dimenzí - tvoří hrany kostky a definují z jakých pohledů se můžeme na data dívat, (např. čas, produkty, geografické rozdělení …), většinou mají hierarchii
  • Metrik - jsou to číselné údaje, které sledujeme pro jednotlivé prvky dimenzí (např. prodej, cena, výše zásob …)

Předností OLAP databáze na rozdíl od OLTP je velká rychlost zpracování dotazů, plynoucí ze zcela jiné struktury uložených dat.

BI datový sklad