Obecné vlastnosti ERP systému WIS

Technologie

 • je použita třívrstvá architektura klient/server
 • data bezpečně uložena v databázi Microsoft SQL
 • operační systém na klientovi - doporučeno minimálně Windows XP, ale je možno provozovat i na Windows 98
 • datové sklady pomocí Microsoft SQL Analysis Services

Bezpečnost a přístupová práva

 • data jsou uložena v databázi, která zajistí konzistentní transakce, řeší přístupová práva, zálohování, údržbu dat atd.
 • jsou definovány přístupy uživatelů prakticky na každé tlačítko v aplikaci a volbu v menu, i na jednotlivé reporty
 • uživatelé jsou zařazeni do aplikačních rolí, což zjednodušuje správu aplikace

Obecně

 • je možné uživatelsky definovat popisy obrazovky a údaje v seznamech dat, a to pro každého uživatele
 • každý uživatel může pracovat s aplikací v jiném jazyce
 • data je možné vyhledávat pomocí filtru podle různých kritérií
 • většina vkládaných údajů je převedena na číselníky, což zajistí jednotnost vkládaných dat a omezí chybovost údajů
 • výběry z číselníků se realizují pomocí tzv. výběrových objektů, které umožňují kromě vyhledávání v číselníku i otevřít formulář pro jeho aktualizaci
 • je zajištěna plná provázanost dokladů v obchodním případu
 • měna je vázaná na doklad, což umožní pro jednoho partnera vystavit doklady v různých měnách
 • možnost výstupu sestav do různých formátů (PDF, DOC, XLS, HTML ...)
 • v rámci agendy dokladů lze jednoduše dohledat souvztažné doklady (faktury, skladové doklady, zakázky, účetní zápisy atd.)

Partneři

 • karta partnera obsahuje obchodní informace jak pro roli dodavatele tak i pro zákazník a jejich základní údaje (adresa, IČO, DIČ,...) jsou společné pro všechny firmy vedené v systému
 • zadávání nových partnerů usnadní předdefinované hodnoty a možnost kopírování karet
 • je možno evidovat neomezené množství kontaktních osob, ke každé z nich neomezeně tel. čísel, e-mailů ...
 • každý partner může mít zaveden neomezený počet bankovních účtů

Položky

 • zadávání nových položek usnadní předdefinované hodnoty
 • ke každé položce je možné přiřadit libovolný počet obrázků
 • v systému je položka evidovaná jak pod interním číslem, tak i pod číslem partnera, což umožňuje tisknout doklady (objednávky, faktury,...) s číslem položky partnera

Ceníky

 • je možné zadefinovat libovolný počet cen v libovolných měnách, přičemž je možné zavést i individuální cenu pro konkrétního partnera
 • ceníky jsou definovány s časovou platností

Sklad

 • evidence není vedena váženým průměrem, ale metodou FIFO
 • bilanční způsob vedení zásob
 • je přesně evidováno, jakou příjemkou byly přijaty právě vyskladňované položky
 • převodky jsou evidovány jako dva svázané doklady - výdej na převod a příjem z převodu

Účetnictví

 • účty jsou definovány - 3 místa pro syntetiku, 3 místa pro analytiku
 • účetní objekty umožňují podrobnější klasifikaci účetních případů
 • předkontace jsou definovány jako propojovací kódy, které jsou hierarchicky členěné, což zjednoduší jejich údržbu