Business Intelligence (BI)

Současný stav - většina společností v průběhu minulých let investovala do implementace transakčních (OLTP) systémů typu ERP. Díky tomu začala shromažďovat velké množství dat o zákaznících, účetních záznamech, provedených transkcích atd. Slabinou transkčních systémů se ukazuje nízká schopnost zpracovat jejich data do podoby vysoce ceněných zdrojů - informací.

Řadoví zaměstnanci, kteří s těmito systémy pracují, mají nižší informační potřeby než manažeři, a proto jim většinou stačí získávat informace ve formě předpřipravených reportů, které transakční systémy nabízejí.

Manažeři stojí před obtížnější situací. Potřebují mít přehled o více odděleních používajících různé systémy. Je nemyslitelné, aby ručně získávali informace z nepropojených systémů (například kvůli vyhodnocení dopadu marketingové kampaně na prodej produktu) v situaci, kdy údaje o kampani obsahuje jiný systém než systém prodeje.

Cílový stav - v optimálním případě by měl dokázat kdokoliv ve firmě získat rychle a jednoduše z dat informace, které potřebuje ke své práci bez znalosti jakéhokoliv programovacího nebo dotazovacího jazyka, přípdaně složitého ovládání několika systémů. S těmito informacemi pak může dále pracovat a založit na nich kvalifikovaná rozhodnutí. Samozřejmostí je maximální ochrana dat před neoprávněným přístupem.

Business intelligence se zabývá extrakcí dat z transakčních systémů a jejich transformací na hodnotné informace do datového skladu (OLAP). Pravidelné získávání tiskových sestav a možnost interaktivní práce s jejich daty zahrnuje možnost libovolně měnit rozsah zobrazovaných informací, úroveň jejich detailu, tvorbu základních i složitějších výpočtů, tabulek a grafů. Nástroje, které tyto činnosti umožňují, tvoří komplexní platformu business intelligence. Je možné je rozdělit do dvou úrovní

BI uživatelé