Profil společnosti

S vývojem informačních systémů máme dlouholeté zkušenosti. Pracovali jsme od roku 1993 pro firmu PEQ a.s. na vývoji a implementaci informačního systému SBT® (obchodní, účetní, skladová a výrobní část) ve FoxBase for DOS a SCO UNIX, později pod FoxPro 2.6. Od roku 1999, kdy firma PEQ a.s. změnila předmět podnikání, jsme se osamostatnili.

N-I-C solutions, s.r.o. jsme založili v roce 2001.

Hlavní aktivitou společnosti je vývoj a implementace námi vyvíjeného informačního systému WIS, který filozoficky vychází z původního SBT, je však postaven na moderních technologiích (třívrstvá architektura, SQL server). Tyto technologie zaručí vysokou bezpečnost, konzistenci dat, využití internetu, datových skladů atd.

Součástí WIS je i webová část, která čerpá data přímo z informačního systému. Nabízíme buď kompletní e-shop, který přizpůsobujeme potřebám dané firmy, nebo jen webové služby, které zprostředkují data z WIS firemnímu webu.

Další aktivitou jsou řešení Business Intelligence založené na technologii OLAP MS SQL serveru. Toto řešení umožňuje integrovat a konsolidovat data z různých OLTP systémů a zpracované informace poskytnout uživateli k dalším analýzám. Předzpracovaná data jsou uložena v datových kostkách na OLAP serveru a k jejich analýze je možno použít např. Microsoft Excel nebo jiný specializovaný nástroj.

Přesto, že naším hlavním zaměřením je ekonomický software, vyvíjíme i specializované aplikace na zakázku se zaměřením na databáze a zpracování dat.