Jádro systému

 • definice pracovních rolí
 • nastavení přístupů k menu, funkcím aplikace a výstupním sestavám pro dané role
 • definice uživatelů a jejich zařazení do rolí
 • nastavení aplikace
 • nastavení uživatelského prostředí
 • zavedení firmy
 • údržba číselných řad dokladů
  • pro každý druh dokladu lze mít libovolné množství číselných řad
  • jak se mají řady při vkládání dokladů přednabízet se dá nastavit až na konkrétního uživatele
 • údržba výstupních sestav
  • možnost kopírovat sestavy a vytvářet si vlastní přehledy
 • servis aplikace
 • údržba dokumentace k aplikaci
  • možnost cizojazyčných popisů polí, hlášek a menu v aplikaci
  • možnost nastavit si vlastní jazyk aplikace a nahradit standardní popisy svými texty podle vlastní terminologie
 • možnost používání archivu dokumentů, do kterého lze zařadit libovolný soubor
  • soubory lze nechat buď na disku nebo je uložit přímo do databáze
  • pro každý doklad, majetek, výrobní rozpis, pro každou položku a každého partnera lze přiřadit libovolný počet dokumentů jako do archivu
 • možnost exportů výstupních sestav do různých formátů