Platební styk

 • možnost evidence libovolného počtu bankovních účtů a pokladen
 • schvalování hotovostních i bezhotovostních plateb, s možností kontroly bankovního účtu partnera, zda je zveřejněn v registru nespolehlivých plátců
 • definice a vystavení příkazů k úhradě
 • možnost vytvoření šablon příkazů k inkasu a generování příkazů k inkasu podle šablon
 • exporty příkazů k úhradě a příkazů k inkasu do internetového bankovnictví
 • import bankovních výpisů z internetového bankovnictví
 • rozpis částky na bankovním výpisu podle souboru (např. pro rozpis dobírek z pošty apod.)
 • zpracování bankovních výpisů, tj. spárování plateb se zdrojovými doklady
 • hotovostní platby
 • úhrady dokladů pomocí záloh, případně spárování faktur a dobropisů
 • vzájemné zápočty
 • možnost hromadného odpisu pohledávek a závazků, odpis zůstatkové částky, zadané konkrétní částky, procentuální části zůstatkové částky
 • automatické zaúčtování plateb včetně kurzových rozdílů
 • v závislosti nastavení aplikace lze hlídat aktuální kurz pro doklady v neúčetní měně
 • definovatelné přístupy na bankovní účty a pokladny podle zodpovědnosti pracovníků
 • spolupracuje s moduly GL, AP, AR, PS