Výroba

 • technická příprava výroby
  • evidence pracovníků, strojů, přípravků, kooperací, ...
  • kalkulace minutových sazeb na stroje a na pracovníky
  • definice operací
  • výrobní rozpisy
   • materiálové rozpisy
   • technologické postupy
  • podpora variant výrobních rozpisů (materiálových i technologických) s možností časové platnosti variant
 • výrobní příkazy, jejich vystavování podle zakázek případně vkládání ručně, schvalování do výroby
 • automatický rozpad výrobních příkazů podle rozpisů materiálu a technologií, ale také lze vkládat materiál a operace k výrobnímu příkazu ručně, případně kombinace obou postupů
 • žádanka na materiál do výroby podle výrobního příkazu, vyskladnění materiálu do výroby
 • vystavení úkolového lístku na operaci, sledování plnění úkolového lístku pracovníkem
 • evidence kooperací k operaci na výrobním příkazu, možnost jejich spárování s nákupními doklady
 • odvod výrobků z výroby, započtení spotřebovaného materiálu a práce do skladové ceny výrobku
 • možnost zrychlené evidence práce na úkolových lístcích pomocí čarových kódů
 • pro jednoduchou výrobu možnost automatického naplnění a odvodu výrobních příkazů
 • odvod z výroby na sklad
 • kalkulace nákladů na výrobky
 • možnost vytvoření nákupní objednávky materiálu na základě vypočtené kalkulace výrobku
 • výrobní dokumentace
 • přehledy plánování nákladů, časové náročnosti
 • spolupracuje s moduly AS, IC, PO, SO