CRM - Řízení vztahů se zákazníky

 • profily partnerů pro jejich rozšířenou klasifikaci k marketingovým účelům
 • evidence kontaktních osob a neomezený počet telefonů, mailových adres a webů
 • záznamy z jednání
 • plánování jednání
 • evidence dopisů, dokumentů
 • marketingové nabídky a poptávky
 • evidence přijaté a odeslané pošty
 • možnost připravit si šablony různých dokumentů, dopisů nebo smluv a podle nich vygenerování kontrétních dokumnetů pro vybrané partnery
 • příprava a realizace marketingových projektů (např. dotazníkových akcí, školení apod.)
 • evidence spolupracujících partnerů na projektech a účastníků projektu
 • možnost hromadného odeslání e-mailu vybraným partnerům, jejich kontaktních osobám