Business Intelligence

 • na rozdíl od ostatních modulů, jejichž cílem je přesně zobrazovat aktuální stav, analyzuje data v čase a zobrazuje tak trend vývoje
 • jedná se o silný nástroj pro manažerské řízení firmy usnadňující rozhodovací procesy
 • umožňuje globální pohled na informace evidované ve firmě, a to i na data, která nejsou přímo součástí informačního systému
 • umožňuje definovat kritéria důležitá pro řízení firmy včetně jejich povolených odchylek
 • průběžná kontrola s výstrahou v případě překročení některé meze
 • možnost časové analýzy změn sledovaných hodnot
 • zahrnuje dva stupně zobrazení informací
  • jednodušší ale méně flexibilní pomocí reportů (střední management)
  • flexibilnější, ale náročnější na obsluhu - OLAP (vyšší management)