Nákup

 • vystavení nákupních objednávek
  • ručně
  • na základě stavu skladu a definovaných objednacích úrovní na položkách
  • na základě prodejních zakázek
  • na základě kooperací zadaných ve výrobě
 • připojení libovolného počtu kontaktních osob k objednávce
 • evidence dodávek zboží a jejich vazby na objednávky
 • rozpočítání vícenákladů na dodávce do skladové ceny
 • vrácení dodávek
 • možnost evidence šablon objednávek a generování opakovaných objednávek podle šablon
 • v rámci agendy dokladů lze jednoduše dohledat souvztažné doklady (faktury, skladové doklady atd.)
 • spolupracuje s moduly AP, MA, SO, IC