Prodej

 • vystavování prodejních nabídek, zakázek a interních zakázek
 • jejich plnění pomocí dodacích listů s následnou fakturací
 • připojení libovolného počtu kontaktních osob k zakázce
 • možnost evidence více adres k jednomu dokladu (fakturační, adresa provozovny, dodací adresa)
 • možnost evidence expedičních listů jako přípravu pro vyskladnění zakázek
 • evidence vrácených dodacích listů
 • možnost evidence šablon zakázek a generování opakovaných zakázek dle šablon
 • možnost kopírování zakázek
 • na základě zakázky lze vytvořit v modulu AR zálohovou fakturu
 • v rámci agendy dokladů lze jednoduše dohledat souvztažné doklady (faktury, skladové doklady, zdrojové prodejní doklady atd.)
 • spolupracuje s moduly AR, IC, MA