Majetek

  • evidence DHM a DNM
  • evidence technického zhodnocení
  • uživatelsky definovatelné odpisové vzorce
  • odepisování v účetní a daňové evidenci
  • porovnání daňových a účetních odpisů
  • ke každému majetku lze evidovat komponenty a další součásti majetku, seznamy servisních oprav, obrázky, poznámky a další dokumenty
  • spolupracuje s moduly GL, AP, MA