Sklad

 • vystavení a zaúčtování skladových dokladů
  • výdejky
   • obecný výdej
   • výdej na dodací list
   • výdej k fakturaci
   • výdej na zakázku
   • výdej na převod na interní zakázku
   • výdej na převod
   • výdej vrácené dodávky
   • výdej materiálu do výroby
   • výdej maloobchodního prodeje
  • příjemky
   • obecný příjem
   • příjem dodávky
   • příjem dobropisu
   • příjem z převodu
   • příjem odvodu z výroby
   • příjem vráceného materiálu z výroby
   • příjem maloobchodního dobropisu
   • příjem reklamace
  • inventury (při zahájení inventury jsou blokovány všechny pohyby na daném skladu)
 • vedení skladových zásob v reálných cenách (FIFO)
 • pevná vazba mezi zdrojovými doklady a jejich skladovými pohyby
 • přesná evidence oběhu zboží od nákupu po prodej a vyskladnění
 • použití čarových kódů pro rychlou identifikaci
 • použití skladových terminálů
 • evidence šarží, sériových čísel
 • používání libovolného počtu skladů a umístění ve skladech
 • možnost hromadného vyskladnění odběratelských faktur
 • definovatelné přístupy na sklady podle zodpovědnosti skladníků za sklady
 • množství položek lze sledovat kromě skladové měrné jednotky ještě v další volitelné měrné jednotce
 • spolupráce s moduly GL, AR, MA, PO, PS, SO