Dodavatelské doklady

 • evidence přijatých dokladů a jejich zaúčtování
  • dodavatelská faktura
  • dodavatelský dobropis
  • zálohová faktura
 • zaúčtování dodavatelských faktur a dobropisů lze udělat dodatečně
 • možnost vkládání dodavatelských dokladů v závislosti na dodávkách z modulu PO, včetně zaúčtování oceňovacích rozdílů
 • varování při překročení limitu nastaveného pro partnera přímo při vkládání faktur
 • dodatečné párování dodávek s dodavatelskými fakturami, případně dobropisů s vrácenými dodávkami
 • možnost hromadného odpisu závazků, odpis zůstatkové částky, zadané konkrétní částky, procentuální části zůstatkové částky
 • možnost přepočtu otevřených faktur a dobropisů zadaným kurzem (většinou k 31.12.)
 • možnost evidence šablon faktur a generování opakovaných faktur podle šablon
 • v závislosti nastavení aplikace lze hlídat aktuální kurz pro doklady v neúčetní měně
 • v rámci agendy dokladů lze jednoduše dohledat souvztažné doklady (nákupní dodávky, zaúčtování v účetním deníku, úhrady atd.)
 • možnost vystavování opakovaných dokladů podle předdefinovaných šablon
 • spolupracuje s moduly GL, PO, PA