Reklamace

  • evidence reklamačních protokolů, přijatých i vydaných
  • možnost svázání reklamačního protolu s dalšími souvztažnými doklady (vydaná faktura, dodací list, dodávka, skladový pohyb, atd.)
  • sledování stavu reklamací
  • sledování vad zboží
  • spolupracuje s moduly SO, PO, IC, AR