Nové vlastnosti WIS ve verzi 2.13.

 • spuštěno EET

 

Nové vlastnosti WIS ve verzi 2.13.007

 • Účetnictví -> sestavy
  • Výkazy - opravena chyba. Nastala v případě, že ve filtru bylo zadáno „Období do“ > 12
 • Účetnictví -> Státní výkazy (doklady i sestavy)
  • byla vypnutá editace "období od" kvůli způsobu výpočtu: Výpočty jsou udělané tak, že počítají stav k 1.1. + stav za zadané období. Kdyby bylo zadané období od 2 do 2, nezapočítal by se stav za leden vůbec.
  • Úprava v dokladu - editace "období od" se přepíná podle typu dokladu – v rozvaze je needitovatelná, ve výkazu zisků a ztrát je editovatelný
  • Úprava v sestavě – „Období od“ je editovatelné, ale pokud si někdo zadá období od >1 a vybere rozvahu, program si automaticky nastaví období od = 1, aby se správně spočítaly stavy na účtech (v popisech filtru zůstane to, co zadal ve filtru)

 

Nové vlastnosti WIS ve verzi 2.13.008

 • Exporty/Importy
  • možnost ručního poslání dosud neodeslaného záznamu z Komunikace EET

 

Nové vlastnosti WIS ve verzi 2.13.009

 • podpora tisku EET informací přímo na hotovostně uhrazené odběratelské faktuře
 • Účetnitcví
  • upraven export do EPO2 rozvahy a výkazu zisků k dani z příjmu právnických osob na verzi DPPDP8_02.01.02

 

Nové vlastnosti WIS ve verzi 2.13.010

 • Účetnictví
  • opravou účetních výkazů ve verzi 2.13.007 zanesena chyba - nešly načíst detaily pro nový státní výkaz, opraveno