Nové vlastnosti WIS ve verzi 2.13.011:

 • Odběratelé a fakturace
  • nešel uložit AR dobropis, nenaplnil se předmět plnění podle faktury
 • Exporty/Importy -> EET komunikace
  • opravena chybu filtru „Zpracovány v EET/Nezpracovány v EET“
 • Odběratelé a fakturace / Dodavatelé a fakturace
  • generování faktur podle šablon - v šabloně chyběl předmět plnění, takže se musí doplnit programově, v „Dodavatelích a fakturaci“ se vybere automaticky "-", v „Odběratelích a fakturaci“ se bere podle položky
 • Sklad -> sestavy
  • Stáří položek - doplnění vysvětlivky k datumům do záhlaví reportu
 • Sklad -> Rozpočítání nákladů
  • oprava chyby - program rozpočítal náklady i na zrušené doklady