Novinky a změny WIS ve verzi 2.16

Od verze 2.16.001

Odběratelé a fakturace + Prodej

 •          Nově je tu možnost vystavovat zakázky a faktury v cenách včetně DPH, DPH se pak počítá metodou shora – je to podle nastavení aplikace
 •          Možnost zadání slevy na doklad je vypnuta pro zakázku a fakturu zadávanou v cenách včetně DPH. Sleva na doklad nebude přetažena ani při kopii, ani při vytváření faktury ze zakázky, kdy zdrojové doklady byly zadané v cenách bez DPH.

 

Odběratelé a fakturace

 •          Faktura - tlačítko Vyskladnit - pokud k faktuře existoval dodací list  jen s neskladovatelnými položkami, při natahování detailů do výdejky se zobrazily zbytečné hlášky: Nepovedlo se připravit data (Z DL nebyla vybrána žádná data na skladovou výdejku) a Zdrojový doklad zpracován (Ze zdrojového dokladu přidáno celkem 0 řádků). Tyto hlášky se už nezobrazují
 •     Faktura- variabilní symbol se přenáší ze zakázky na fakturu tehdy, když je na faktuře nezadaný a zakázka je buď internetová nebo placená platnou typu karta
 •     Výměna čísel 2 faktur - přidán příznak pro to, zda měnit i variabilní symbol (dosud se neměnil vůbec)

  Exporty/Importy

  •          Do seznamu importovaných a exportovaných dokladů je přidán typ zpracování (hlavně slouží pro export, je to informace o tom, zda se má exportovat nový doklad, jeho editace nebo zrušení). Dále je přidán zápis průběhu zpracování - zobrazuje se na 4. záložce "Informace"

  Účetnictví

  •          Obratová předvaha
   •     opraveno pořadí polí ve filtru (pokud se šlo pomocí tabelátorů, nešla pole za sebou tak, jak jsou složená ve filtru)
   •          pokud se filtrovalo podle oddělení od-do, report "Obratová předvaha souhrnně" hlásila chybu. Chyba je opravena.

  Platební styk

  •          Bankovní výpis – umožněn výběr typů plateb pro hromadné zpracování. Před automatickým zpracováním se zobrazí formulář s typy plateb a uživatel si může zaškrtnout ty typy plateb, které chce hromadně zpracovat.
  •          Pokladna - pokladní doklady s úhradou dokladů (například příjem nebo výdej platby faktury, dobropisu, zálohové faktury, apod.)  - opravena chyba, která byla hlášena, po opuštění pole pro zadání čísla dokladu v případě, že nebylo vyplněno číslo dokladu
  •          Vrácení kreditu/debetu - dalo se zrušit i ve formuláři s přehledem použití a vrácení, který se spouští z agendy k dokladu v přehledu debetů a kreditů (tj. Přehled debetů a kreditů=> Doklad + tlačítko Použití/Vrácení). Došlo zde ale ke zrušení řádku jen z tohoto přehledu, v bankovním výpisu nebo v pokladně, kde vrácení bylo provedeno, se zrušení neprovedlo. Je to opraveno, program při rušení v přehledu zahlásí, že vrácení zde rušit nelze.

  Systém

  •          V dokladech - text pro tělo mailu lze specifikovat až pro konkrétního partnera. Editace je na speciální přístup
  •          Číselné řady - přidány příznaky, zda se doklady z dané řady mohou exportovat a importovat
  •          V dokladech dodělána možnost zápisu do tabulky pro Export/Import - musí to být povoleno v nastavení aplikace + příznak na příslušné řadě dokladů. Export může probíhat přes webové služby (zatím jen faktura – odběratelská i dodavatelská)

  Od verze 2.16.002

  Řízení výroby

  • Formuláře pro zadání práce čarovými kódy jsou upraveny tak, aby se dalo zadat zahájení i ukončení práce současně

  Od verze 2.16.003

  Vyřešen problém s tiskem: pokud bylo nastavené v operačním systému měřítko zobrazení větší než 100%, část sestavy se zprava odsekl, nebyl vidět ani se nevytiskl. Tento problém jsme vyřešili tím, že do nastavení tisku přibylo pole pro zadání měřítka (vedle počtu kopií), lze zadat 100%, 125%, 150%, 175% a 200%. Podle tohoto zadaného měřítka se tisk přizpůsobí (v náhledu i v tisku)

  Od verze 2.16.004

  Řízení vztahů s partnery

  Nové doklady - podací lístky, jsou navázány k odběratelským fakturám 

  • pro Českou poštu - bez použití API České pošty. Štítky se generují a tiskou přímo ve WISu a pomocí datových přenosů se předávají souhrnně data poště
  • pro GLS - s použitím GLS API se podací lístky ukládají přimo do aplikace GLS
  • pro PPL - s použitím PPL API se podací lístky ukládají přimo do aplikace GLS

  Od verze 2.16.005

  Odběratelé a fakturace, prodej

  • Dotaz ve faktuře (zakázce, šablonách) na nenulové DPH - upraveno tak, abys se zobrazovat jen pro zahraničního partnera, který je neplátce DPH

  Od verze 2.16.006

  Řízení vztahů s partnery

  • Podací lístky pro Zásilkovnu - s použitím API zásilkovny  se podací lístky ukládají přímo do aplikace Zásilkovny
  • Vytvořena externí aplikace, která ukládá parcelshopy Zásilkovny přímo do WISu, zároveň provádí jejich údržbu. S těmito parcelshopy pak pracuje WIS při vytváření podacích lístků pro Zásilkovnu

  Od verze 2.16.007

  Sklad a řízení výroby

  • pokud jsou k VP přivázány šarže, jde na skladovém dokladu Příjem z výroby vybrat jen tyto přivázané šarže. Pokud nejsou šarže přivázány k VP, lze přijmout libovolné šarže, které byly zadány k dané položce, případně zadat nové
  • opravena chyba - když se vybíral zdrojový odvod přes tlačítko Výběr odvodu VP na skladovém dokladu, nefiltrovaly se potvrzené odvody - opraveno

  Od verze 2.16.008

  Odběratelé a fakturace

  • nová sestava Faktury podle země dodání zboží - lze odfiltrovat jen faktury s dodáním zboží do zahraničí, s kódem DPH, částkami základu DPH a DPH
  • dobropis - po výběru faktury a doplnění detailů se zobrazí tlačítko Vynulovat množ., které vynuluje množství na všech detailech. Obsluha si pak doplní množství jen u těch položek, které chce dobropisovat. Při uložení celého dobropisu program uloží je položky s nenulovým množstvím

  Řízení vztahů s partnery

  • k podacím lístkům GLS, PPL a Zásilkovna vytvořena externí aplikace, která umí zjistit a zapsat stav zásilek (DORUCENO a VRACENO)

  Prodej

  • podací lístky navázány i k zakázkám
  • zakázka - povoleno zadání záporné částky (např. pro slevu)
  • zakázka - přidány filtry vztahující se k podacím lístkům

  Připravuje se kompletně celý nový modul pro evidenci vína