Novinky a změny WIS ve verzi 2.16

 

Od verze 2.16.001

Odběratelé a fakturace + Prodej

 •          Nově je tu možnost vystavovat zakázky a faktury v cenách včetně DPH, DPH se pak počítá metodou shora – je to podle nastavení aplikace
 •          Možnost zadání slevy na doklad je vypnuta pro zakázku a fakturu zadávanou v cenách včetně DPH. Sleva na doklad nebude přetažena ani při kopii, ani při vytváření faktury ze zakázky, kdy zdrojové doklady byly zadané v cenách bez DPH.

 

Odběratelé a fakturace

 •          Faktura - tlačítko Vyskladnit - pokud k faktuře existoval dodací list  jen s neskladovatelnými položkami, při natahování detailů do výdejky se zobrazily zbytečné hlášky: Nepovedlo se připravit data (Z DL nebyla vybrána žádná data na skladovou výdejku) a Zdrojový doklad zpracován (Ze zdrojového dokladu přidáno celkem 0 řádků). Tyto hlášky se už nezobrazují
 •     Faktura- variabilní symbol se přenáší ze zakázky na fakturu tehdy, když je na faktuře nezadaný a zakázka je buď internetová nebo placená platnou typu karta
 •     Výměna čísel 2 faktur - přidán příznak pro to, zda měnit i variabilní symbol (dosud se neměnil vůbec)

  Exporty/Importy

  •          Do seznamu importovaných a exportovaných dokladů je přidán typ zpracování (hlavně slouží pro export, je to informace o tom, zda se má exportovat nový doklad, jeho editace nebo zrušení). Dále je přidán zápis průběhu zpracování - zobrazuje se na 4. záložce "Informace"

  Účetnictví

  •          Obratová předvaha
   •     opraveno pořadí polí ve filtru (pokud se šlo pomocí tabelátorů, nešla pole za sebou tak, jak jsou složená ve filtru)
   •          pokud se filtrovalo podle oddělení od-do, report "Obratová předvaha souhrnně" hlásila chybu. Chyba je opravena.

  Platební styk

  •          Bankovní výpis – umožněn výběr typů plateb pro hromadné zpracování. Před automatickým zpracováním se zobrazí formulář s typy plateb a uživatel si může zaškrtnout ty typy plateb, které chce hromadně zpracovat.
  •          Pokladna - pokladní doklady s úhradou dokladů (například příjem nebo výdej platby faktury, dobropisu, zálohové faktury, apod.)  - opravena chyba, která byla hlášena, po opuštění pole pro zadání čísla dokladu v případě, že nebylo vyplněno číslo dokladu
  •          Vrácení kreditu/debetu - dalo se zrušit i ve formuláři s přehledem použití a vrácení, který se spouští z agendy k dokladu v přehledu debetů a kreditů (tj. Přehled debetů a kreditů=> Doklad + tlačítko Použití/Vrácení). Došlo zde ale ke zrušení řádku jen z tohoto přehledu, v bankovním výpisu nebo v pokladně, kde vrácení bylo provedeno, se zrušení neprovedlo. Je to opraveno, program při rušení v přehledu zahlásí, že vrácení zde rušit nelze.

  Systém

  •          V dokladech - text pro tělo mailu lze specifikovat až pro konkrétního partnera. Editace je na speciální přístup
  •          Číselné řady - přidány příznaky, zda se doklady z dané řady mohou exportovat a importovat
  •          V dokladech dodělána možnost zápisu do tabulky pro Export/Import - musí to být povoleno v nastavení aplikace + příznak na příslušné řadě dokladů. Export může probíhat přes webové služby (zatím jen faktura – odběratelská i dodavatelská)

  Připravuje se kompletně celý nový modul pro evidenci vína