Novinky WIS ve verzi 2.15

Od verze 2.15.001

Číselníky

 •          Pokladna - nová funkčnost - přepínání Aktivní/neaktivní přes speciální tlačítko. V neaktivní pokladně nelze pořídit pokladní doklad.
 •          Sklad - nová funkčnost - přepínání Aktivní/neaktivní přes speciální tlačítko. V neaktivním skladu nelze pořídit skladový doklad.

Odběratelé a fakturace

 •          Nová funkce pro výměnu 2 čísel faktur mezi sebou - spustí se formulář, v něm se vyberou 2 faktury, program mezi nimi zamění čísla (včetně řady) a pokud je variabilní symbol stejný s číslem faktury, zamění i variabilní symbol

Odběratelé a fakturace + Prodej

 •          Zpřesnění výběru a přepočtu ceny z ceníku (faktura, zakázka, kopie dokladů s aktualizací cen podle ceníku), týká se hlavně zaokrouhlování dokladů

Majetek

 •          Odpisy - přidán filtr na majetek

Číselníky partnerů

 •          Bankovní účet partnera - přidáno nové tlačítko pro kontrolu účtu, aby se dal účet zkontrolovat kdykoliv i po jeho uložení.

Účetnictví - sestavy

 •          Přehled DPH (včetně sestavy záznamní povinnost) - přidán filtr (zaškrtávací pole), aby se nevybíraly řádky s nulovým základem DPH i s nulovým DPH

Lidské zdroje

 •          Složky docházky - přidán nový příznak "Zahrnout do výpočtů ve výrobě jako odpracovaný čas", podle kterého se započítává odpracovaný čas do "Výpisu práce" ve výrobě

Sklad

 •          Výdejka k fakturaci - přidáno tlačítko Fakturovat přímo na formulář skladového dokladu
 •          Na všech skladových dokladech je zakázána editace propojovacího kódu na hlavičce dokladu, doklady se musí účtovat přes účet skladu
 •          Sestava Výpis skladů - na filtr i do reportu "Výpis skladů" je přidán účet skladu

Výroba

 •          Výpis práce - přidáno nové tlačítko "Docházka", které zobrazí data z docházky (WIS zatím nemá zapracovánu evidenci docházky, takže se zde zobrazí data jen v případě, že je použitá externí funkce, která naimportuje do WISu data z externího docházkového systému.)
 •          Úkolové lístky -> Součet - do seznamu v součtovém formuláři je přidán sloupeček "Výběr" a v součtovém řádku jsou vysčítány jen řádky, které jsou v novém sloupečku zaškrtnuty.
 •          Uzavření VP – přidána nová funkce, která z neuzavřeného VP převede všechen zbylý materiál i neodvedené práce na nový VP. Materiál se převede přes převodní sklad. Pokud je sklad zadaný    v nastavení aplikace, nejde ani změnit. Pokud není nastaven, je možné převodní sklad vybrat až při převodu. Pokud ani u převodu není sklad zadán, převody se uskuteční přes ty sklady, ze kterých byl původní materiál vydán do výroby. Převod je možný i mezi různými výrobky, pokud jsou tam stejné materiály a operace, případně funkce umí (podle přístupových práv) materiál i operace na cílový VP přidat. Původní VP se může uzavřít, zrušit nebo nechat neuzavřený. Je možné převést samostatně jen materiál nebo jen ÚL.

Platební styk

 •          Použití kreditů - nový formulář pro automatické použití kreditů

 

VERZE 2.15.002

Odběratelé a fakturace

 •          Faktura – přidáno nové tlačítko pro hromadnou změnu DPH, zobrazuje se jen při editaci dokladu, tj. buď při vkládání nového dokladu (pak je povolena změna na libovolný kód) nebo při "Změně dokladu" (pak je povolena jen změna na kód se stejnou sazbou)

Číselníky k účetnictví

 •          Výsledovka - standardní sestava WIS ve výkazech - vypuštěny mimořádné náklady a mimořádné

Nákup

 •          Objednávka, dodávka - nové tlačítko pro hromadnou změnu DPH, zobrazuje se v editaci dokladu
 •          Sestava „Doporučeno k objednání“ - vypuštěn filtr na informace, které se v sestavě nepoužívají (informace o dokladu, datumu vystavení dokladu a středisku)

Prodej

 •          Zakázka – přidáno nové tlačítko pro hromadnou změnu DPH, zobrazuje se v editaci dokladu

Systém

 •          Číselné řady - přidáno pole pro třídění řad, při výběru řady se pak podle tohoto pořadového čísla řady setřídí
 •          Role - přidán příznak, zda roli může vybírat běžný uživatel nebo administrátor. Používá se ve výrobě, aby si uživatelé mohli zavádět pracovníky pro výrobu.